Close

Wie

Programmateam

De bestuurlijk opdrachtgevers voor De Ontwikkelagenda zijn Onno van Veldhuizen – burgemeester van Enschede en voorzitter van Netwerkstad en Hester Maij -gedeputeerde van de provincie Overijssel.  Ambtelijk worden zij ondersteund door Jan Eshuis -gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Hengelo en Gert Jan Meijer -programmamanager Netwerkstad Twente. Jan Eshuis is tevens voorzitter van de secretarissen van de 5 Netwerkstadsteden.

Werner Gerritsen is een van de ambtelijke trekkers van de deelprogramma’s van de Ontwikkelagenda. Hij is lid van het Directeurenoverleg Netwerkstad.

Binnen elk van de 5 steden en bij de Provincie werken projectbetrokkenen aan de 13 projecten, waaronder projectleiders en citymanagers. Elke stad die betrokken is bij de Pilot Spontane Binnenstad heeft zo’n citymanager; de contactpersoon tussen burgers, ondernemers en de gemeente.

Onno van Veldhuizen
Voorzitter Netwerkstad
Hester Maij
Gedeputeerde Provincie Overijssel
Jan Eshuis
Voorzitter Secretarissenoverleg Netwerkstad
Werner Gerritsen
Lid Directeurenoverleg Netwerkstad