Close

XL Businesspark: ontsluiting laad- en loskade

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

Per eind 2015 is een aanmerkelijk deel van het project gerealiseerd. De ontsluitingsweg is (eind 2015) bouwrijp opgeleverd door de aannemer, waarmee de laad- en loskade bereikbaar is voor bedrijven. Naast de weginfrastructuur zijn een aantal ondergrondse voorzieningen aangebracht, zoals rioleringsbuizen, glasvezel en elektriciteitskabels. De uitvoering van de afrondende werkzaamheden (aanleg van verlichting, beveiliging, blusvoorzieningen, retentie en groen) worden in 2017 gerealiseerd. Vermeldenswaardig is dat recent overeenstemming is bereikt met aantal omwonenden, waardoor C.T.T. en Eurol starten met bouwen, intensiever gebruik van de ontsluitingsweg gaat plaatsvinden.

Afronding:

Afronding wordt voorzien in 2017.

Projectdetails

€ 3.600.000,-
Almelo