Close

Verbindingszone Stadscampus-Binnenstad Enschede

Projectinformatie

Doelstelling:

De stad is een belangrijke component voor het economisch klimaat van Twente. Evenwichtige en vitale steden vormen de voedingsbodem voor talent. Wereldwijd komen innovaties tot ontwikkeling en toepassing in ‘creatieve en slimme’ steden. De Netwerkstad Twente in 2040 is zo’n creatieve en slimme stad, met een goed voorzieningenniveau, ruimte voor initiatief en creativiteit, en goede huisvesting, ook voor studenten, internationale kenniswerkers en vakmensen. De dynamiek van een stedelijke campus waar wordt geleerd, gewoond en geleefd, bevordert de samenwerking tussen innovatieve bedrijven en start-ups en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Een belangrijke opgave is om het hele stedelijk gebied in deze economische en creatieve ontwikkeling mee te nemen.

Status:

De eerste fase van dit project, de herinrichting van de Van Galenstraat, is zo goed als gereed. De openbare ruimte rondom de nieuwbouw van Saxion is gereed en heeft de uitstraling van een verblijfsgebied. Fietsparkeren heeft hier ook een plek gekregen. De aanpassing van de openbare ruimte is in nauw overleg met Saxion, ROC en belanghebbenden tot stand gekomen.

 

Marktpartijen hebben op deze ontwikkeling aangehaakt. Zo is een oud koetshuis omgezet in een horecagelegenheid en zijn de leegstaande kantoorvilla’s van politie en voormalig SNS opnieuw ingevuld.

 

Het ontwerpproces voor de tweede fase is enigszins vertraagd. Dit betreft onder andere de oversteken vanaf Saxion richting station en binnenstad en de herinrichting van de Ruiterlaan/Ripperdastraat. Het voorlopig ontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan belanghebbenden en de Gemeenteraad. Dit zal eind 2016/begin 2017 gaan plaatsvinden. Uitvoering is voorzien vanaf medio 2017. De oorspronkelijke einddatum van 31 december 2016 blijkt door de ontstane vertraging niet reëel. Fysieke afronding voor 31-12-2017 lijkt haalbaar. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2018.

Afronding:

De realisatie van de eerste fase van dit project is nagenoeg afgerond. De uitvoering van de tweede fase kent vertraging in de ontwerpfase waardoor uitvoering eerst in 2017 zal kunnen starten. De verwachting is dat de fysieke realisatie van fase twee eind 2017 is voltooid.

Projectdetails

€ 1.600.000,-
Enschede