Close

Verbinding Waagplein – Stadsplein Almelo

Projectinformatie

Doelstelling:

De stad is een belangrijke component voor het economisch klimaat van Twente. Evenwichtige en vitale steden vormen de voedingsbodem voor talent. Wereldwijd komen innovaties tot ontwikkeling en toepassing in ‘creatieve en slimme’ steden. De Netwerkstad Twente in 2040 is zo’n creatieve en slimme stad, met een goed voorzieningenniveau, ruimte voor initiatief en creativiteit, en goede huisvesting, ook voor studenten, internationale kenniswerkers en vakmensen. De dynamiek van een stedelijke campus waar wordt geleerd, gewoond en geleefd, bevordert de samenwerking tussen innovatieve bedrijven en start-ups en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Een belangrijke opgave is om het hele stedelijk gebied in deze economische en creatieve ontwikkeling mee te nemen.

Status:

De aangekondigde samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen en vervolgens is met de bouw van de appartementen gestart. De voorbereidende werkzaamheden voor de verschillende deelprojecten, zoals ontwerp, planning, bestek en inkoopvoorbereiding zijn afgerond en met de uitvoering van het project is gestart. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2016.

Afronding:

Afronding per eind 2017.

Projectdetails

€ 10.700.000,-
Almelo