Close

Stationsgebied Almelo

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

Een aantal deelprojecten is inmiddels gerealiseerd, waaronder het opruimen en inrichten van de locaties driehoek Appelstraat, punt Dijkstraat/Kersenstraat en de driehoek Perenstraat. De aankoop van vijf woningen aan de Parallelweg/Perenstraat is afgerond. De herinrichting van de openbare weg in dit gebied is afgerond, terwijl het deelproject ‘Tijdelijke inrichting braakliggend terrein Parallelweg/Perenstraat’ is gerealiseerd. De sloop van vijftien panden aan de Parallelweg/Perenstraat is voorbereid en de uitvoering is aanstaande.

Afronding:

Dit project ligt op koers ten aanzien van de te realiseren doelstellingen. De uitgaven zijn door de vertraagde start op dit moment beperkter dan voorzien.

Projectdetails

€ 4.118.000,-
Almelo