Close

Oostelijke stadsentree Enschedesestraat Hengelo

Projectinformatie

Doelstelling:

De stad is een belangrijke component voor het economisch klimaat van Twente. Evenwichtige en vitale steden vormen de voedingsbodem voor talent. Wereldwijd komen innovaties tot ontwikkeling en toepassing in ‘creatieve en slimme’ steden. De Netwerkstad Twente in 2040 is zo’n creatieve en slimme stad, met een goed voorzieningenniveau, ruimte voor initiatief en creativiteit, en goede huisvesting, ook voor studenten, internationale kenniswerkers en vakmensen. De dynamiek van een stedelijke campus waar wordt geleerd, gewoond en geleefd, bevordert de samenwerking tussen innovatieve bedrijven en start-ups en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Een belangrijke opgave is om het hele stedelijk gebied in deze economische en creatieve ontwikkeling mee te nemen.

Status:

Dit project is momenteel volop in uitvoering. De volgende wegvakken zijn al opgeleverd:
– Enschedesestraat tussen de Drienerstraat en Wolter ten Catestraat.
– Enschedesestraat tussen Wolter ten Catestraat en Grundellaan.
– Wolter ten Catestraat tussen Velourstunnel en Enschedesestraat.

 

De werkzaamheden aan de Enschedesestraat tussen de Kuipersdijk en de Grundellaan zijn in uitvoering en zijn medio december gereed. De herinrichting van de kruising Kuipersdijk-Boekweitweg is eveneens zichtbaar in uitvoering. De laatste woningen zijn gesloopt en de percelen zijn gesaneerd. Gelet op de planning en de huidige voortgang ligt het zwaartepunt in de realisatie van dit project in 2016. De uitvoering verloopt in grote lijnen volgens planning.

Afronding:

Het project Oostelijke stadsentree Enschedesestraat is volop in uitvoering. De geplande einddatum van 31 december 2018 wordt gehaald.

Projectdetails

€ 16.800.000,-
Hengelo