Close

Ondertunneling spoorse doorsnijding Borne

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

Railinfra Solutions gaat zowel het ontwerp van
de weg (inclusief onderdoorgang) als de benodigde rapporten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan opstellen. Daarnaast is de planning van het project geactualiseerd. Begin 2017 is de afronding van de ontwerpwerkzaamheden voorzien, waarna nog in het 1e kwartaal 2017 met de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Het project bevindt zich op dit moment nog in het stadium van voorbereiding. De afronding van de ontwerpfase en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure is begin 2017 voorzien.

Afronding:

Einddatum van het project schuift op van eind 2018 naar eind 2020.

Projectdetails

€ 23.000.000,-
Borne