Close

Noordelijke spoorzone Enschede

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

In 2016 heeft afstemming plaatsgevonden met ProRail en dit heeft geresulteerd in afspraken tussen partijen. De deelprojecten fietsenstalling (oplevering voor eind 2016) en toe leidende infrastructuur (oplevering uiterlijk begin 2017) zijn volop in uitvoering. De noordelijke toegang wordt gerealiseerd door ProRail. Dit project bestaat uit 3 onderdelen:
– realisatie van een fietsenstalling voor 900/1000 fietsen
– aanleg toe leidende infrastructuur
– realisatie noordelijke toegang station

Afronding:

Dit project is volop in uitvoering. De afronding en de ingebruikname wordt eind 1e kwartaal 2017 verwacht.

Projectdetails

€ 1.212.000,-
Enschede