Close

Nederlandse Reisopera in Performance Factory

Projectinformatie

Doelstelling:

Voor de economische ontwikkeling van Twente is voldoende, goed geschoold talent noodzakelijk. Er is dan ook behoefte aan een continue en groeiende stroom van talent. Met talent worden hoogopgeleiden bedoeld én vakmensen met een beroepsopleiding. De ambitie is om talent aan te trekken, op te leiden en blijvend te binden aan Twente. Het is daarbij niet alleen zaak de juiste opleidingen te bieden, maar vooral ook om het talent duurzaam te binden aan de regio. Om dit te bereiken, zijn goede en uitdagende banen nodig en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Door uitvoering van de Human Capital Agenda wordt geïnvesteerd in het werven en opleiden van talent. Via de Innovatiesprong Twente wordt ingezet op het creëren van banen in de sector hightech systemen en materialen, en met de ontwikkeling van aantrekkelijke werklocaties zoals het gebied Kennispark en de Thales Campus wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk werkklimaat.

Projectdetails:

Op 6 oktober 2016 is het projectplan “Nederlandse Reisopera in de Performance Factory” ter advisering voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ontwikkel Agenda NT. De financiële bijdrage aan het project is daarbij onder voorwaarden beschikbaar gesteld, de definitieve toekenningsbeschikking volgt nadat hieraan is voldaan. Dit laatste wordt voor eind 2016 verwacht. Belangrijkste voorwaarde is een instemmend besluit voor eind dit jaar van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Reisopera met het huidige projectplan en haar eigen bijdrage in dit project.

Status:

Het project is nog niet definitief beschikt aan de gemeente Enschede. Het instemmende besluit van de Raad van Commissarissen is nog niet genomen. De door het Bestuurlijk Overleg OA gestelde opschortende en ontbindende voorwaarde is hiermee nog niet ingevuld.

Projectdetails

€ 5.500.000,-
Enschede