Close

High Tech System Park Twente

Projectinformatie

Doelstelling:

Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economische Motor Twente hebben de vier O’s (ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden) gezamenlijk geconcludeerd dat de groeiruimte de komende jaren zit in innovatie, vooral op het gebied van hightech systemen en materialen (HTSM), en in de sectoren logistiek en recreatie en toerisme. Hieraan bieden we ruimte door passende vestigingslocaties te realiseren en deze optimaal te ontsluiten. We zetten excellent accountmanagement in om nieuwe en bestaande bedrijven aan te trekken en behouden.

Status:

Het project is van start gegaan in 2014 met de aanleg van het park. Inmiddels zijn 3 van de 4 projectonderdelen geheel of nagenoeg geheel gerealiseerd. Vanuit de markt blijkt nadrukkelijk interesse te bestaan voor vestiging op deze locatie. De realisatie van het vierde onderdeel, “Reconstructie ontsluiting Haaksbergerstraat” is begin september 2016 gestart. De afronding wordt voor eind 2016 verwacht. De financiële middelen vanuit de Ontwikkel Agenda worden ingezet op het vierde en laatste projectonderdeel “Reconstructie ontsluiting Haaksbergerstraat”.

Afronding:

De fysieke uitvoering verloopt volgens planning. De inhoudelijke afronding van het project is gepland voor eind 2016. Om dit project te realiseren heeft Thales zelf eigen middelen van 50 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. Als voorsortering op de toekomst en vertrouwen in deze locatie.

Projectdetails

€ 3.350.000,-
Hengelo