Close

Expat Center Twente

Projectinformatie

Doelstelling:

Voor de economische ontwikkeling van Twente is voldoende, goed geschoold talent noodzakelijk. Er is dan ook behoefte aan een continue en groeiende stroom van talent. Met talent worden hoogopgeleiden bedoeld én vakmensen met een beroepsopleiding. De ambitie is om talent aan te trekken, op te leiden en blijvend te binden aan Twente. Het is daarbij niet alleen zaak de juiste opleidingen te bieden, maar vooral ook om het talent duurzaam te binden aan de regio. Om dit te bereiken, zijn goede en uitdagende banen nodig en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Door uitvoering van de Human Capital Agenda wordt geïnvesteerd in het werven en opleiden van talent. Via de Innovatiesprong Twente wordt ingezet op het creëren van banen in de sector hightech systemen en materialen, en met de ontwikkeling van aantrekkelijke werklocaties zoals het gebied Kennispark en de Thales Campus wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk werkklimaat.

Status:

Het project verloopt conform de planning zoals aangegeven in de projectaanvraag. Een kleine organisatie als het Expat Center blijkt kwetsbaar; bij verloop van medewerkers is het waarborgen van continuïteit een aandachtspunt en verder blijkt professionele bemensing financieel gezien minder eenvoudig inpasbaar binnen de beschikbare financiële middelen.

 

De geformuleerde doelstellingen zijn voor een groot deel gerealiseerd:

 

– Afgelopen jaar is stevig ingezet op toename van het aantal corporate partners (gewenste toename van 5 naar 10). Op dit moment zijn er 7 partners. De acquisitie zal verder worden aangescherpt.

 

– De gewenste toename van het aantal samenwerkingspartners is gerealiseerd; inmiddels zijn 12 dienstenpartners beschikbaar, onder andere op het gebied van huisvesting, taaltraining en belastingen. Verdere toename van het aantal samenwerkingspartners is voorzien.

 

– De website is volledig in het Engels beschikbaar; ook deze doelstelling is gerealiseerd.

 

– De samenwerking met de IND heeft geresulteerd in een pilot waarbij een IND loket in Twente is geopend. Deze pilot krijgt eind 2016 een regulier karakter waarmee de continuïteit de eerstkomende 2 jaar zeker is gesteld.

 

Naast bovenstaande activiteiten bestaan de reguliere werkzaamheden onder andere uit het verzorgen van presentaties bij bedrijven en het ontvangen van bedrijven. Voor de expats organiseert men tal van evenementen en activiteiten, zowel structureel als incidenteel van aard. Tenslotte wordt veel aandacht geschonken aan communicatie. Ter illustratie hiervan brengt Expat Center onder andere elke 6 weken de Expat nieuwsbrief uit en periodiek verschijnt de HR nieuwsbrief voor de corporate partners. Recent is de “Welcome Guide to Twente” gerealiseerd, de informatiegids die wordt uitgereikt aan nieuwe migranten.

Afronding:

De realisatie van het project Expat Center verloopt volgens planning. Einddatum van dit project is bepaald op 31 december 2017.

Projectdetails

€ 357.000,-
Hengelo