Close

Projecten

Projecten

Onderstaande projecten vormen de 13 investeringsprojecten van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente die als vliegwiel fungeren voor een vitaal en innovatief Twente. Op de verschillende projectpagina's leest u meer over de actuele status van de projecten.

  • Alle
  • Binden van Talent
  • Verbeteren stedelijke kwaliteit
  • Versterken economisch klimaat

Expat Center Twente

Doelstelling: Voor de economische ontwikkeling van Twente is voldoende, goed geschoold talent noodzakelijk. Er is dan ook behoefte aan een continue en groeiende stroom van talent. Met talent worden ho…
Lees verder

International School Twente

Doelstelling: Voor de economische ontwikkeling van Twente is voldoende, goed geschoold talent noodzakelijk. Er is dan ook behoefte aan een continue en groeiende stroom van talent. Met talent worden ho…
Lees verder

Pilot Spontane Binnenstad

Doelstelling: De stad is een belangrijke component voor het economisch klimaat van Twente. Evenwichtige en vitale steden vormen de voedingsbodem voor talent. Wereldwijd komen innovaties tot ontwikkeli…
Lees verder

High Tech System Park Twente

Doelstelling: Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economisc…
Lees verder

Versterking stationsgebied Oldenzaal

Doelstelling: Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economisc…
Lees verder

Noordelijke spoorzone Enschede

Doelstelling: Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economisc…
Lees verder

Stationsgebied Almelo

Doelstelling: Om de werkgelegenheid in 2040 te waarborgen, blijven wij de transformatie van een industriële regio naar een kennisregio (verbonden aan onze maakindustrie) faciliteren. In de Economisc…
Lees verder

Bekijk de projecten op een kaart