Close

Ontwikkelagenda

Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

De Twentse gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en de provincie Overijssel hebben samen een ontwikkelagenda voor Twente opgesteld.

Onze visie op Twente in 2040: een vitale samenleving in een aantrekkelijke omgeving, een innovatieve top-kennisregio van internationaal belang, brede werkgelegenheid gebaseerd op 3 speerpunten:

  • high-tech systemen en materialen (htsm)
  • logistiek
  • recreatie en toerisme

Een ambitie voor heel Twente, heel Twente draagt eraan bij. Met een belangrijke rol voor de netwerksteden. Vanwege de concentraties van mensen, bedrijven en voorzieningen is de Netwerkstad de economische motor voor heel Twente.

Deze visie is symbolisch tot uiting gebracht in het ‘Twentehuis’:

Deze visie willen we langs 5 sporen realiseren:

Versterken economisch klimaat
Verbeteren stedelijke kwaliteit
Binden van Talent
Basiskwaliteit op orde
Excellente overheid