Close

De Ontwikkelagenda

Op weg naar een vitaal en innovatief Twente in 2040.

De Ontwikkelagenda

Op weg naar een vitaal en innovatief Twente in 2040.

De Ontwikkelagenda

Op weg naar een vitaal en innovatief Twente in 2040.

Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

De Twentse gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en de provincie Overijssel hebben samen een ontwikkelagenda voor Twente opgesteld.

Het doel van deze ontwikkelagenda is een vitaal en innovatief Twente in 2040. Daarvoor is een goede economie en een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat nodig.

De gezamenlijke gemeenten in het stedelijk gebied van Twente hebben 19 samenwerkingsafspraken gemaakt en 13 investeringsprojecten geformuleerd om tot een vitaal en innovatief Twente te komen.

één provincie, vijf gemeenten - één grote opgave;

Een vitaal en innovatief Twente in 2040.

Samen investeren provincie Overijssel, Netwerkstad Twente en partners uit de regio voor tenminste 90 miljoen euro in Twente. 

Hoe? Door de basiskwaliteit op orde te hebben. Dit doen we door gezamenlijk strategisch te programmeren, het versterken van de economie, het verbeteren van de stedelijke kwaliteit en het binden van talent.

Lees meer

Projecten